Infermer/a per Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar

País:
Espanya
Província:
Girona
Ciutat:
Lloret de Mar
Empresa:
Corporació Salut Maresme i la Selva
Persona de Contacte:
Laura Clotas
Telèfon:
691435639
Adreça electrònica:
rrhhd@salutms.cat
Plaça vacant:
Infermer/a per Sociosanitari Lloret Mar
Estudis:
Grau o Diplomatura en Infermeria
Experiència:
Valorable
Tipus de contracte:
Temporal d'un any amb possibilitat continuïtat
Jornada laboral:
Completa (horari diurn)
Sou:
2.147€ bruts/mensuals _ Conveni SISCAT
Observacions:
• Tenir cura del pacient de llarga estada, pal•liatiu i/o convalescència amb necessitats de cura de nafres, rehabilitació física i/o neurològica, reeducació sanitària per alta domicili i estabilitat trastorns de conducta. rn• Forma part d’un equip de treball interdisciplinarirn• Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salutrn• Incorporació Desembre 21 o Gener 22