RESPONSABLE INFERMER/A I HIGIÈNIC-SANITARI INFERMER/A

País:
España
Província:
Barcelona
Ciutat:
Calella de la costa
Empresa:
www.globalhumancon.com
Persona de Contacte:
Clara Zanuy de Prat
Telèfon:
625315270
Adreça electrònica:
globalhc@globalhumancon.com
Plaça vacant:
1
Estudis:
Grau en Infermeria
Experiència:
0 a 3 anys
Tipus de contracte:
Indefinit
Jornada laboral:
8:00h a 16:00h
Sou:
30.000€/any (14 pagues)
Observacions:
Responsable d'infermeria per a una residència de tercera edat situat al Maresme necessita incorporar un / a Responsable Higiènic-sanitari i Infermer/a. rnrnFuncions:rn- Accés dels usuaris als recursos sanitaris públics sens perjudici de l'existència d'altres recursos sanitaris.rn- Correcta organització i administració dels medicaments.rn- Supervisió dels menús que se serveixin i del seu ajustament a les pautes d'alimentació contingudes a l'expedient assistencial.rn- Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada resident.rn- Condicions higièniques de l'establiment, dels usuaris i del personal.rn- Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció dels usuaris i de la seva aplicació.rn