Natàlia Ventura Taberner

Vocal 4a.

Diplomada en Infermeria (UdG,1995) i Llicenciada en Antropologia Social i Cultural (UCAM,2009). Ha treballat a l’àmbit hospitalari (1995-2000), l’àmbit comunitari (2001 fins l’actualitat) i desenvolupat càrrecs de gestió (2007-2011). Actualment és infermera de Pediatria, Infermera de Salut i Escola i Referent de Qualitat de l’EAP Sils. A l’any 2000, va realitzar el CADI (UB/IES), Postgrau d’Atenció d'infermeria a la persona amb malaltia de càncer (UdG), Postgrau de Cures d'infermeria en el Malalt Crònic(UdG), Postgrau en atenció Prehospitalària Urgent (UdG). Com a docent ha fet de tutora de pràctiques clíniques hospitalàries i comunitàries a alumnes de Universitat de Girona i d’infermeria Comunitària a alumnes de Universitat de Vic. També ha impartit classes a la Universitat de Vic (Comunitària III -Programa informàtic e-CAP, Gestió d'Infermera, Mòdul IV Diploma Gestió d'Infermeria, Diploma de postgrau en Infermeria en Salut Comunitària, Infermeria en Salut Comunitària, Gestió d'infermeria, Mòdul IV Gestió del lideratge).

És vocal 4a. de la Junta de govern des del 21 de juny de 2018.

Junta de govern

Alícia Rey Miguel Presidenta
Sílvia Bardalet Viñals Vicepressidenta
Cristina Montero Parés Tresorera
Montserrat Jover Mallol Secretària
Pedro Roura Martí Vocal 1r.
Francesca Abulí Picart Vocal 2a.
Margarida Franch Ferrer Vocal 3a.
Pilar Galeas Herrer Vocal 5a.
Carme Pastor Asperó Vocal 6a.
Natalia Samper Sánchez Vocal 7a.