Convocatòria de la prova de Familiar i Comunitària: llistes d'admesos i exclosos. Inscripció a la prova

Infermeres desbriden una ferida
Infermeres desbriden una ferida
Comparteix
05.11.21

Es convoca la prova objectiva per l’accés al Títol d’Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària. La prova avalua la competència dels aspirants per l’adequat exercici de l’especialitat esmentada.

Tota la informació està disponible a: http://run.gob.es/enfermeria-FamiliarComunitaria apartat «Enseñanzas Universitaria/ Gestión de títulos universitarios/Títulos universitarios espanyoles/ Especialidad: Enfermería Familiar y Comunitaria - Presentación a prueba objetiva».

REQUISIT:

1.- Haver sol·licitat la obtenció del títol d’infermeria especialista conforme a allò que es recull a l’“apartado 4 de la disposición transitoria segunda, sobre el acceso excepcional al título de Especialista del referido Real Decreto 450/2005, de 22 de abril” i  constar a la relació d’admesos a la prova objectiva.Tràmits fets abans del 22 de març de 2011.

2.- Fer la inscripció per a la participació a la prova. Només ho podran fer a aquelles persones que constin a llista d’admesos.

URGENT !!  COMPROVAR QUE ESTÀS ADMÈS

Revisar llistat d’admesos i exclosos. Enllaç: http://run.gob.es/enfermeria-FamiliarComunitaria. Per seguretat, els aspirants cal que comprovin que figuren en la llista d’admesos i que no figuren a la d’exclosos.

En cas de resultar exclòs i haver cursat sol·licitud abans del 22 de març de 2011 cursar la incidència a: alegaciones.enfermeriafyc@universidades.gob.es

Teniu 10 dies naturals a partir del 9/11/2021 fins 19/11/2021.

Passats els 10 dies es publicarà la llista definitiva d’aspirants admesos y exclosos, que podrà ser consultada a la pàgina web del Ministerio de Universidades. http://run.gob.es/enfermeria-FamiliarComunitaria

COM HAIG DE INSCRIURE’M PER FER LA PROVA?

El termini de presentació de sol·licituds d’inscripció serà de quinze dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOE. Termini de inscripció a la prova: 09/11/2021 a 23/11/2021.

Cal fer-ho a: http://run.gob.es/enfermeria-FamiliarComunitaria a l’apartat sol·licitud

Què cal aportar i complimentar?

  • Dades personals identificadores.
  • Aportar un correu electrònic que servirà per la realització de la prova.
  • Acceptar la informació bàsica sobre protecció de dades.
  • Compromís de respectar normes d’examen.
  • Indicar únicament  a l’assumpte del mail el número de DNI/NIE.
  • La imatge en format JPG. Tamany aproximat de 25 kb de informació.
  • El nombre del fitxer ha de ser únicament el número de DNI, NIE o Passaport, amb lletres en majúscules i sense guions. El NO enviament d’aquesta fotografia serà causa d’exclusió.

A CONSULTAR

http://run.gob.es/enfermeria-FamiliarComunitaria 

Real Decreto 450/2005, de 22 de abril.

Resolución de 4 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

Resolución de 30 de junio de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las bases de la convocatoria de la prueba objetiva, publicat el 8 de juliol de 2021.

Programa formatiu de l'Especialitat d'Infermeria Familiar i Comunitària  

Més informació sobre la convocatòria al BOE

Resolució d'admesos i exclosos

Us continuarem informant!

Notícies relacionades

Comunicat de suport al personal sanitari de l’EAP de Salt

30.11.21

La Junta de govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona vol fer públic el...

Instruccions per fer la inscripció a la prova de l'IFiC i detalls de la prova

10.11.21

A partir del 9 de novembre fins el 23 de novembre de 2021, està obert el termini d'inscripció...

Prova excepcional de l'especialitat familiar i comunitària

13.07.21

S’aproven els criteris comuns sobre format, contingut de les proves, garanties i avaluació,...