×
Finalitzat
25 d'abril de 2024
DURADA:  6 hores

 

Horari: de 10 a 13 hores i de 14:30 a 17:30 hores

Preu matrícula col·legiades/ts: 27€

Preu matrícula no col·legiades/ts: 90€ (contacte amb el COIGI Tel. 972 204061)

 

Introducció a la medicina integrativa: un enfocament complementari en la pràctica infermera

Organitza: Comissió de Formació

Infermeres comparteixen situacions clíniques   Les infermeres de l'Hospital de Mollet comparteixen les situacions clíniques de les persones que atenen. Las enfermeras del Hospital de Mollet comparten las situaciones clínicas de las personas que atienden.
Infermeres comparteixen situacions clíniques Les infermeres de l'Hospital de Mollet comparteixen les situacions clíniques de les persones que atenen. Las enfermeras del Hospital de Mollet comparten las situaciones clínicas de las personas que atienden.

Objectius:

Proporcionar una sòlida comprensió de la medicina integrativa, promoure la integració d'enfocaments holístics en la pràctica infermera i millorar l'atenció al pacient a través d'un enfocament integral de la salut.

Objectius específics:

Donar a conèixer la medicina integrativa en les graduades en infermeria.

Familiaritzar-se amb les teràpies complementàries més comunes utilitzades en medicina integrativa.

Aproximar les evidències en matèria de medicina integrativa.

Exposar una visió de la salut integral de cada persona i del conjunt de la població, com un estat d'harmonia, en l'espai físic, psicològic, energètic i espiritual.

Aprendre a avaluar i considerar enfocaments de tractament integrals per abordar les necessitats dels pacients.

Proporcionar estratègies al professional d'infermeria per millorar la qualitat de vida dels seus pacients des d'una perspectiva integrativa.

Conèixer hospitals i centres de referència que treballen complementant l’assistència amb la medicina integrativa.

Programa

Mòdul 1: fonaments de la medicina integrativa

Introducció a la medicina integrativa

Principis i valors fonamentals

Història i evolució de la medicina integrativa

Consideracions ètiques en la medicina integrativa.

Regulacions i marc legal relacionat amb teràpies complementàries.

Mòdul 2: classificació de les teràpies complementàries

Organització mundial de la salut (OMS)

National Center of Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el National Center For Complementary and Integrative Health (NCCIH)

Mòdul 3: enfocament holístic de la salut

Concepte de salut holística

La ment-cos-esperit en l'atenció mèdica

Psiconeuroinmunologia i resposta a l'estrès

Mòdul 4: integració de la medicina complementària en la pràctica infermera

Avaluació integral dels pacients.

Desenvolupament de plans d'atenció personalitzats.

Mòdul 5: aplicació de la medicina integrativa en casos pràctics

Estudis de casos que il·lustren l'aplicació de la medicina integrativa en situacions clíniques reals.

Sessions pràctiques on els participants poden aplicar teràpies complementàries sota supervisió.

Mòdul 6: recursos i fonts d’informació

Recursos disponibles per a la pràctica de la medicina integrativa.

Fonts d'informació i literatura rellevant.

Docent: Sara Pons Barber, Infermera oncològica i psiconeuroinmunologa (PNI). Especialitzada en medicina integrativa; graduada en Naturopatia, experta en aromateràpia clínica, professora acreditada de ioga, especialitzada en terapèutic i oncològic.

 

Activitats relacionades

Infermera d'atenció primària realitza una cura en un peu

Inscriu-te

Si no sou col·legiats a Girona truqueu a COIGI (972 20 40 61)
La seva autorització és necessària per poder accedir als cursos:
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
Responsable del tractament: Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
Finalitat: Gestionar les sol·licituts d’informació i/o contacte dels usuaris de la nostra web
Legitimació: consentiment dels ineressats mitjançant les caselles de marcació habilitades
Destinataris : No comunicarem les dades a tercers, excepte que ho indiqui la llei o sigui necessari per la finalitat del tractament
Termini de conservació: mentre es mantngui la relació amb l’interessat, o durant els terminis legalment establerts.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD - LOPDGDD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.
ACTUAL CA
COIGIFormació presencial
Guia Nacional del Tractament del peu Diabètic (edició tarda)
Patrocina: Convatec
22 de maig de 2024
Girona
La infermera d'atenció domiciliària cura una ferida

Inscriu-te

Si no sou col·legiats a Girona truqueu a COIGI (972 20 40 61)
La seva autorització és necessària per poder accedir als cursos:
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
Responsable del tractament: Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
Finalitat: Gestionar les sol·licituts d’informació i/o contacte dels usuaris de la nostra web
Legitimació: consentiment dels ineressats mitjançant les caselles de marcació habilitades
Destinataris : No comunicarem les dades a tercers, excepte que ho indiqui la llei o sigui necessari per la finalitat del tractament
Termini de conservació: mentre es mantngui la relació amb l’interessat, o durant els terminis legalment establerts.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD - LOPDGDD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.
Preu col·legiats: 30
ACTUAL CA
COIGIFormació presencial
Abordatge d’edemes i úlceres en extremitat inferior
Organitza: Comissió de Formació
Del 28 de maig al 14 de juny de 2024
Emergències obstètriques i neonatals. Casos pràctics per a llevadores i LLIRS
Inscriu-te

Inscriu-te

Si no sou col·legiats a Girona truqueu a COIGI (972 20 40 61)
La seva autorització és necessària per poder accedir als cursos:
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
Responsable del tractament: Col·legi Oficial d'Infermers/eres de Girona
Finalitat: Gestionar les sol·licituts d’informació i/o contacte dels usuaris de la nostra web
Legitimació: consentiment dels ineressats mitjançant les caselles de marcació habilitades
Destinataris : No comunicarem les dades a tercers, excepte que ho indiqui la llei o sigui necessari per la finalitat del tractament
Termini de conservació: mentre es mantngui la relació amb l’interessat, o durant els terminis legalment establerts.
Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, previstos a l’RGPD - LOPDGDD, tal com s’explica a la nostra política de privacitat.
Preu col·legiats: 38
ACTUAL CA
COIGIFormació presencial
Emergències obstètriques i neonatals. Casos pràctics per a llevadores i LLIRS
Organitza: Comissió de Llevadores
18 de juny de 2024
Girona