Carles Moret Llosas

Assessor jurídic i delegat de Protecció de dades

Advocat en exercici, col·legiat al l’II·ltre. Col·legi de Girona des de l’any 1993 amb el núm. de col·legiat 1625. Especialitzat en Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Concursal i Dret Administratiu/sanitari. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona 1993. Postgrau en COMPLIANCE per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 2016-2017. Formació en Mediació en Dret Civil Privat i Mediació Familiar D’acord amb la Llei 15/2009, organitzat pel Consell de de l’Advocacia Catalana. 2013-2014, habilitant per forma part del llistat de Mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya . Departament de Justícia. Formació en Mediació Mercantil. Consell de de l’Advocacia Catalana. Març de 2014. Formació en GESTIÓ DE COMPLIANCE PENAL. AENOR. Març de 2017. Especialització en DRET CANÒNIC Iltre. Col·legi d’advocats de Girona.

Assessor fiscal

Ester Ayala Ester Ayala Estrella Cap d’Administració
Joana Pérez Garcia Departament de Comptabilitat i Tresoreria
Yesenia Martínez Yesenia Martínez Chicoma Departament d'Atenció al col·legiat i Formació
Marc Carreras i Vila Assessor econòmic
LLuisa Garcia LLuïsa Garcia Garrido Assessora en Investigació i Recerca