Marc Carreras i Vila

Assessor econòmic

Diplomat en Ciències Empresarials, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, MBA per la UdG i Màster en fiscalitat pel CEF. Ha exercit la seva carrera professional en la branca de l’administració empresarial, i s’ha especialitzat en el Dret Tributari, prestant serveis en el sector de l’assessoria (fiscal, comptable i mercantil). Des del passat exercici 2.007 és soci professional d’Anper Consultors, S.L.P.

Assessor fiscal

Ester Ayala Ester Ayala Estrella Cap d’Administració
Yesenia Martínez Yesenia Martínez Chicoma Departament d'Atenció al col·legiat i Formació
Carles Moret Llosas Assessor jurídic i delegat de Protecció de dades