×

Les infermeres podran validar els documents de voluntats anticipades

Comparteix
11.04.24

Les infermeres catalanes celebren l'entrada en vigor, aquest 7 d'abril, de la Llei 2/2024 que modifica i simplifica el procediment de formalització i registre del document de voluntats anticipades (DVA). La llei en qüestió, relativa als drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica; "fa més accessible l'exercici d'un dret que afecta directament les decisions sobre la mateixa salut dels ciutadans i ciutadanes" –explica la Dra. Glòria Jodar, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC)– "i acaba amb la disrupció assistencial del procediment anterior que limitava la línia temporal de la cura infermera, tan llarga com la vida mateixa de les persones".

Es refereix Jodar a la incorporació d'un tercer supòsit a l'esmentat procediment que reconeix la validació del DVA per part d'una o un professional sanitari (el cas de les infermeres) de l'àmbit de l'atenció primària, hospitalària o sociosanitària –preferentment del centre que sigui de referència per a l'usuari/a– com a alternativa a les opcions de tramitar-ho davant notari o davant tres testimonis, tal com es recollia en la Llei 21/2000 i que queda modificada per la nova legislació.

També l'Associació Dret a Morir Dignament (DMD) Catalunya impulsora del canvi legislatiu ha agraït la modificació perquè "permetrà agilitar la tramitació i facilitarà l'atorgament i la presentació del DVA sense perdre el degut rigor, garantint sempre que l'atorgant sigui una persona major d'edat, amb capacitat suficient i que expressa les seves instruccions de manera lliure", ha manifestat.

Val a dir que els ciutadans i ciutadanes tindran la llibertat per modificar i/o revocar en qualsevol moment el document registrat, mitjançant els formularis disponibles a l'apartat de tràmits del Departament de Salut.

A Catalunya, es van tramitar 22.054 DVA el 2023 –un 59% més que el 2022 (12.996)– i, en els tres primers mesos de l'any, ja se n'han formalitzat 986 de nous.

PROCEDIMENT DEL DVA DES DEL CENTRE SANITARI

Un altre dels canvis afecta les vies de notificació del també denominat testament vital i que fins ara limitaven l'accés al Registre de Voluntats Anticipades (RVA) del Departament de Salut al titular mateix del DVA, al notari o a les Oficines d'Atenció Ciutadana. A partir d'ara, el cap o la cap de la unitat organitzativa a la qual estiguin adscrites els usuaris/àries dels centres sanitaris, podran sol·licitar l'alta de fins a dos professionals, designats al seu criteri (sanitaris o no), com a usuaris telemàtics per a tramitar la notificació dels DVA presentats que hagin estat validats prèviament pel professional sanitari o tres testimonis. Aquest procediment coexistirà amb el tràmit telemàtic de formalització SAL062 actual que incorpora la nova opció de DVA davant del professional sanitari.

Els professionals dels centres sanitaris que validin els documents hauran de revisar que els usuaris/es presentin el DVA degudament complimentat i signat, acompanyat del seu DNI/NIE o passaport original. En el cas que el document estigui validat per tres testimonis, el professional haurà de revisar que, a més, es presentin els DNI/NIE o passaports originals d'aquestes persones. L'apartat de tràmits del web del Departament de Salut posa a disposició dels professionals sanitaris models de formulari diferents per fer les DVA o adjuntar a la presentada per l'usuari/ària, en funció de cada supòsit.

Un cop verificada la documentació, es procedirà a la seva digitalització i es notificarà telemàticament seguint els passos indicats en el portal del RAV.

Finalitzat el registre, el DVA digitalitzat estarà automàticament incorporat a la Història Clínica Compartida (HC3) i dins de l'apartat 'Voluntats i Donacions' de l'aplicatiu 'La meva salut' de l'usuari/ària sol·licitant. Així mateix, el DVA quedarà incorporat all 'Registro Nacional de Instrucciones Previas (RNIP)' del Ministerio de Sanidad.

L'alta d'usuaris telemàtics a petició dels centres sanitaris serà progressiva i el Departament de Salut espera que l'accés al portal sigui efectiu a partir del 18/21 d'abril. A més s'organitzaran seminaris en línia per a la formació dels professionals.

Enllaços d'interès

Procediment de Voluntats Anticipades

Registre de Voluntats Anticipades

Centres Sanitaris: adreça electrònica per sol·licitar l'alta de fins a dos usuaris telemàtics

voluntats.anticipades@gencat.cat

Departament de Salut. Tràmits i descàrrega de formularis

Vídeo DAV

Font: Consell de Col·legis Oficials d'Infermeres/rs de Girona

Notícies relacionades