×

Publicada la Guia d'indicació infermera en deshabituació tabàquica

Comparteix
10.04.24

El Ministerio de Sanidad ha publicat al BOE d'avui, 4 d'abril, la Resolució de 22 de març de 2024 de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, per la qual es valida la "Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: deshabituación tabáquica".

La guia, tal com destaca en la seva introducció, està orientada a proveir una "atenció sanitària integral, segura, col·laborativa, de qualitat, basada en l'evidència i centrada en la persona"; així com a "l'optimització de les competències professionals de les infermeres a través del desenvolupament d'actuacions de valor", en el camp de la deshabituació tabàquica.

Amb l'atenció de les persones fumadores que decideixen iniciar un procés de deshabituació tabàquica i els processos assistencials, patologies i/o situacions clíniques –inclosos els d'atenció amb suport psicoeducatiu– com a horitzó, la guia assistencial autoritza la indicació de la Vareniclina i la Citisiniclina per part de les infermeres.

El tabaquisme està considerat com una epidèmia i és una de les amenaces més grans per a la salut pública que afronta el món. El tabac mata més de 8 milions de persones a l'any, de les quals més de 7 milions són consumidores directes i al voltant d'1,2 milions són no fumadores exposades al fum aliè. Segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), s'estima que el consum de tabac és responsable del 70% de totes les morts a nivell mundial, entre els 30 i els 69 anys.

Fins a la data, ja són nou les guies assistencials publicades pel Ministerio de Sanidad –Anticoagulació Oral, Cremades, Deshabituació Tabàquica, Diabetis, Hipertensió, Febre, Ferides, Procediments diagnòstics o terapèutics que requereixen l'ús d'anestèsics locals i Ostomies– i dos els protocols específics –Cremades i Ferides– desenvolupats pel Departament de Salut.

GUIES I PROTOCOLS

Guia Anticoagulació Oral

Guia Cremades / Protocol Cremades

Deshabituació Tabàquica

Guia Hipertensió i Diabetis

Guia Febre

Guia Ferides / Protocol Ferides

Ostomies

Procediments diagnòstics o terapèutics que requereixen l'ús d'anestèsics locals

 

Font: Consell de Col·legis Oficials d'Infermeres/rs de Catalunya

 

Notícies relacionades

Validada la Guia d'indicació infermera en procediments amb anestèsics locals

10.04.24

El BOE de 4 d'abril de 2024, recull la Resolució de 22 de març de 2024 de la Dirección General...

Recomació sobre la prescripció rutinària d'antibiòtics en les persones amb bacteriúria asimptomàtica

26.01.24

L'AQUAS ha publicat una nova recomanació actualitzada sobre pràctica clínica de poc valor amb...

Publicat el Protocol de Prescripció Infermera sobre Ostomies

09.01.24

L’elaboració d’aquest document obeeix al requeriment de desenvolupar un protocol autonòmic...

Prescripció Infermera: validada la Guia d'Anticoagulació Oral

07.08.23

Juntament amb les de Cremades, Hipertensió i Diabetis, Ferides i Ostomies; ja són cinc les guies...

Arrenca el desplegament de la indicació infermera de medicaments subjectes a prescripció mèdica

11.07.23

El Departament de Salut ha anunciat que el Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE) ja està...