×

Validada la Guia d'indicació infermera en procediments amb anestèsics locals

Comparteix
10.04.24

El BOE de 4 d'abril de 2024, recull la Resolució de 22 de març de 2024 de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud, per la qual el Ministerio de Sanidad valida la "Guía para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las/los enfermeras/os: procedimientos diagnósticos o terapéuticos que requieren del uso de anestésicos locales".

L'aplicació d'aquesta guia a la pràctica assistencial de la infermera abasta l'educació de la persona atesa i/o de la persona cuidadora en el maneig del tractament farmacològic i de les cures associades, l'aplicació d'estratègies per millorar l'adherència terapèutica a la medicació mitjançant el seguiment i control del tractament i monitorització dels resultats en salut, la detecció d'efectes adversos relacionats amb el tractament farmacològic, el seguiment preventiu per evitar l'aparició de complicacions associades al tractament i a la pròpia patologia, la promoció de l'accessibilitat de les persones ateses a les actuacions relacionades amb la medicació o la reducció de la variabilitat a la pràctica clínica, adequant i actualitzant aquesta guia i els protocols que se'n derivin en base a les darreres evidències disponibles, entre altres i sempre amb l'objectiu de maximitzar l'eficiència i l'efectivitat de l'atenció sanitària i els tractaments que se'n deriven.

La guia autoritza la indicació infermera de Bupivacaïna, Mepivacaïna i Tetracaïna; així com les combinacions de Bupivacaïna o de Tetracaïna i Nafazolina, a més de les associacions de Tetracaïna i OxiBuprocaïna. Medicaments vinculats a proves diagnòstiques o terapèutiques i procediments de cirurgia menor d'urgència o programada per generar una pèrdua de sensibilitat d'una part reduïda del cos sense que la persona perdi la consciència.

Fins a la data, ja són nou les guies assistencials publicades pel Ministerio de Sanidad –Anticoagulació Oral, Cremades, Deshabituació Tabàquica, Diabetis, Hipertensió, Febre, Ferides, Procediments diagnòstics o terapèutics que requereixen l'ús d'anestèsics locals i Ostomies– i dos els protocols específics –Cremades i Ferides– desenvolupats pel Departament de Salut.

GUIES I PROTOCOLS

Guia Anticoagulació Oral

Guia Cremades / Protocol Cremades

Deshabituació Tabàquica

Guia Hipertensió i Diabetis

Guia Febre

Guia Ferides / Protocol Ferides

Ostomies

Procediments diagnòstics o terapèutics que requereixen l'ús d'anestèsics locals

 

Font: Consell de Col·legis Oficials d'Infermeres/rs de Catalunya

 

Notícies relacionades

Publicada la Guia d'indicació infermera en deshabituació tabàquica

10.04.24

El Ministerio de Sanidad ha publicat al BOE d'avui, 4 d'abril, la Resolució de 22 de març de 2024...

Recomació sobre la prescripció rutinària d'antibiòtics en les persones amb bacteriúria asimptomàtica

26.01.24

L'AQUAS ha publicat una nova recomanació actualitzada sobre pràctica clínica de poc valor amb...

Publicat el Protocol de Prescripció Infermera sobre Ostomies

09.01.24

L’elaboració d’aquest document obeeix al requeriment de desenvolupar un protocol autonòmic...

Prescripció Infermera: validada la Guia d'Anticoagulació Oral

07.08.23

Juntament amb les de Cremades, Hipertensió i Diabetis, Ferides i Ostomies; ja són cinc les guies...

Arrenca el desplegament de la indicació infermera de medicaments subjectes a prescripció mèdica

11.07.23

El Departament de Salut ha anunciat que el Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE) ja està...