Notícies

Prova excepcional de l'especialitat familiar i comunitària

13.07.21

S’aproven els criteris comuns sobre format, contingut de les proves, garanties i avaluació,...