×

Mariona Vilar Pont

Mariona Vilar Pont
Mariona Vilar Pont

Vocal 3a.

Currículum

-Ha treballat 5 anys com infermera de salut laboral i 16 anys d’ Infermera d’atenció Primària fins a l’actualitat. En aquests anys de primària 6 anys dels quals ha treballat com a gestora de casos.
-Infermera per la Universitat de Girona (UdG promoció 1997-2000).
-Infermera especialista en Infermeria Familiar i Comunitària (via excepcional, Real Decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre Especialidades de Enfermería. En tràmit).
-Postgrau en salut comunitària (CADI), postgrau de cures d’Infermeria en el malaltcrònic (2001-2002).
-Postgrau de Salut Laboral i màster en digital (UOC)acreditat com a premi al millor TFM presentat(2020-2021).
-CAP, curs d' adaptació pedagògica (UdG)
-Tutora de residents especialistes en Infermeria Comunitària.

Junta de govern

M. Lluïsa Garcia Garrido M. Lluïsa Garcia Garrido Presidenta
Angela Vila Àngela Vila Vendrell Vicepresidenta
Anna Sitjes Bosch Anna Sitjes Bosch Tresorera
Sílvia Bosch Agustí Sílvia Bosch Agustí Secretària
Míriam Broncano Bolzoni Míriam Broncano Bolzoni Vocal 1a.
Creu Salgado Rodríguez Creu Salgado Rodríguez Vocal 2a.
Marta Figueras Roldan Marta Figueras Roldan Vocal 4a.
Carlota Torner Galindo Vocal 5
Elena Gil Batlle Elena Gil Batlle Vocal 6a.
David Camara Liebana David Camara Liebana Vocal 7è.