×

David Camara Liebana

David Camara Liebana
David Camara Liebana

Vocal 7è.

Currículum
-Infermer (Universitat de Girona 2001). Doctor per la universitat de Girona.
- Màster en promoció de la salut.
Expert en bioètica clínica i assistència.
- Postgrau en sexualitat humana i Expert en gestió de serveis infermers. És membre del Comitè d’ètica assistencial de l’hospital Santa Caterina i del Comitè d’ètica d’investigació clínica amb medicaments de Girona (CEIm).
-Des del 2021 profesor investigador ordinari al Departament d’Infermeria de la facultat d’infermeria i membre de l’Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida (IRQV)de la Universitat de Girona.
-Ha treballat durant 20 anys a l’Hospital Santa Caterina (IAS) a diferents àrees assistencials (Unitat de cures pal·liatives, traumatologia i urgències entre d’altres) i en gestió.

Junta de govern

M. Lluïsa Garcia Garrido M. Lluïsa Garcia Garrido Presidenta
Angela Vila Àngela Vila Vendrell Vicepresidenta
Anna Sitjes Bosch Anna Sitjes Bosch Tresorera
Sílvia Bosch Agustí Sílvia Bosch Agustí Secretària
Míriam Broncano Bolzoni Míriam Broncano Bolzoni Vocal 1a.
Creu Salgado Rodríguez Creu Salgado Rodríguez Vocal 2a.
Mariona Vilar Pont Mariona Vilar Pont Vocal 3a.
Marta Figueras Roldan Marta Figueras Roldan Vocal 4a.
Carlota Torner Galindo Vocal 5
Elena Gil Batlle Elena Gil Batlle Vocal 6a.