×

Elena Gil Batlle

Elena Gil Batlle
Elena Gil Batlle

Vocal 6a.

Currículum

-Infermera per EUIF Blanquerna a la Universitat Ramon Llull (promoció 1995-1998).
-Infermera especialista en Infermeria Familiar i Comunitària (via excepcional, Real Decret 450/2005
, de 22 d’abril, sobre Especialidades de Enfermería. En tràmit).
-Màster “Formació per a Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament” especialitat de Salut UB
-Màster en Extrahospitalària (FUB)
-Postgrau en Gestió d’infermeria (UdG).
-Infermera Voluntària a l’Escala Especial de Bombers del Grup d’Emergències Mèdiques (GEM).
-Infermera instrucora a ISPC (Institut de Seguretat Pública de Catalunya).
-Professora de Cicles Formatius Escola Garbí des de el 2010.
-Infermera Cap de Base USVAi base col·laboradora de SEM (2012-2016). HSC.
-Infermera supervisora de la UCI a Hospital Sta Caterina (2019-2021).
-Infermera Coordinadora Infermeria USVAm base col·laboradora de SEM des del 2016. HSC.
-Infermera assistencial a IAS entorn:
AP del 1998 fins el 2012.
Emergències extrahospitalàries des del 2012

Junta de govern

M. Lluïsa Garcia Garrido M. Lluïsa Garcia Garrido Presidenta
Angela Vila Àngela Vila Vendrell Vicepresidenta
Anna Sitjes Bosch Anna Sitjes Bosch Tresorera
Sílvia Bosch Agustí Sílvia Bosch Agustí Secretària
Míriam Broncano Bolzoni Míriam Broncano Bolzoni Vocal 1a.
Creu Salgado Rodríguez Creu Salgado Rodríguez Vocal 2a.
Mariona Vilar Pont Mariona Vilar Pont Vocal 3a.
Marta Figueras Roldan Marta Figueras Roldan Vocal 4a.
Carlota Torner Galindo Vocal 5
David Camara Liebana David Camara Liebana Vocal 7è.