×

Anna Sitjes Bosch

Anna Sitjes Bosch
Anna Sitjes Bosch

Tresorera

Currículum
-Infermera per la Universitat de Girona (UdG) (Promoció 1996 - 1999).
-Infermera especialista en Infermeria Geriàtrica pel Ministerio de Educación,Cultura y Deporte (2013).
-Máster en Gerontología Social Aplicada per la Universitat de Barcelona Virtual i de l’Institut pel desenvolupament de la Infermeria Rol (2005).
-Diploma de postgrau en Autoformatiu per a diplomats en Infermeria (cadi) per la Univeristat deBarcelona (2008).
-Experto Universitario en Procesos e intervenciones en el ámbitode los cuidados generales per la Universitat Catòlica de Àvila (2020) .
-Màster Expert en Diabetis per l’Escola Clínica y de Ciències de la Salud (2021).
-Treballant 23 anys a l’Hopital d’Olot, durant els primers 15 anys al Sociosanitari, essent l’Infermera referent en infeccions nosocomials i col·laboradora del programa de recerca del VINCAT en el període 2012-2014 del sociosanitari, després, i fins a l’actualitat al servei de Medicina Interna.

Junta de govern

M. Lluïsa Garcia Garrido M. Lluïsa Garcia Garrido Presidenta
Angela Vila Àngela Vila Vendrell Vicepresidenta
Sílvia Bosch Agustí Sílvia Bosch Agustí Secretària
Míriam Broncano Bolzoni Míriam Broncano Bolzoni Vocal 1a.
Creu Salgado Rodríguez Creu Salgado Rodríguez Vocal 2a.
Mariona Vilar Pont Mariona Vilar Pont Vocal 3a.
Marta Figueras Roldan Marta Figueras Roldan Vocal 4a.
Carlota Torner Galindo Vocal 5
Elena Gil Batlle Elena Gil Batlle Vocal 6a.
David Camara Liebana David Camara Liebana Vocal 7è.